Bir özgür ve açık yazılım olan Koha Kütüphane Yönetim Sistemini ülkemizde kullanan kütüphanelerin oluşturduğu Koha Türkiye Kullanıcı Grubunun I. Buluşma Toplantısı, sistemle ilgilenen izleyicilere de açıktır. Günümüzde kütüphane yönetim sisteminden beklenenler ve sistem seçim ölçütleri üzerine Prof. Dr. Sacit Arslantekin’in açılış konuşması ile başlayacak toplantıda grup üyeleri sistemin etkin kullanımı açısından uygulamalarını paylaşarak fikir ve bilgi alışverişinde bulunacaklardır.

Konferans Düzenleme Kurulu:

Selma Aslan, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Sema Ayhan, Balıkesir Üniversitesi

Uğur Bulgan, Süleyman Demirel Üniversitesi

Kamil Çömlekçi, TED Ankara Koleji

  

 
Saat Program
9:00 KAYIT
9:30 AÇILIŞ
9:45

 Günümüzde kütüphane yönetim sistemlerinden beklentiler ve seçim ölçütleri Prof. Dr. Sacit Arslantekin, Ankara Üniversitesi 

Video
Sunum

10:45
ÇAY ARASI
11:00

Yurtdışı Koha Toplantılarından İzlenimler ve Koha'nın Geleceği Hakkında Görüşler – Mengü Yazıcıoğlu, Devinim Yazılım 

 Video
Sunum

12:00
YEMEK
14:00

Koha Uygulamaları – Oturum Başkanı: Sema Ayhan, Balıkesir Üniversitesi

Bir Okul Kütüphanesinde Koha Kurulum Deneyimi – Kamil Çömlekçi, TED Ankara Koleji

 Video
Sunum

Koha Türkçe Çeviri Desteği, S. Onur ERDEM, Süleyman Demirel Üniversitesi 

 Video
Sunum

Koha Bilgi Erişim Sistemi Sağlama Modülü Kullanımı: Balıkesir Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Örneği – Okan Koç, Balıkesir Üniversitesi

 Video
Sunum

15:30
ÇAY ARASI
15:45

TBMM Kütüphanesi KOHA deneyimi – Muaz Ayhan Işık, TBMM

 Video
Sunum

Koha Otorite Modülü ile Konu Başlıklarının Yeniden Düzenlenmesi ve Teknoloji Kullanımına Özgür ve Açık Sistemler Paketi ile Bütüncül Yaklaşım   Selma Alpay Aslan, TOBBETÜ 

 Video
Sunum

Farklı bilgi merkezleri, farklı uygulamalar, farklı yaklaşımlar : Bir yazılımcı gözüyle Nazlı Çetin, Devinim Yazılım

 Video
Sunum

 17:15 Genel Tartışma ve Değerlendirme 

Sacit ARSLANTEKİN

   Kütüphanecilik alanında 30 yılı aşkın genel çalışma deneyimine sahip olan Arslantekin, kütüphane ve dokümantasyon merkezi kurma ve yönetme tecrübesi ile araştırma ve dokümantasyon, enformasyon sağlama desteği sunmaktadır. Temel ilgi alanları, indeksleme, kütüphane otomasyonu, açık arşivler, konu başlıkları, bilgi ve iletişim teknolojileri, kütüphane ve arşiv binalarıdır. Otomasyon programlarının MARC veri yapısı, veri transferi, kullanıcı hizmetleri, ödünç verme ve yönetim modüllerinin geliştirilmesinde; kütüphanecilik ve otomasyon programları ile  MARC (Makine Okunabilir Kataloglama) format doğrultusunda Türkçe ve diğer dillerde kitaplar için veri hazırlama süreci, kataloglama ve veri girişi için danışmanlık deneyimlerine sahiptir. Bilimsel dergilerde hakemlik yapmakta olup alanında çeşitli akademik yayınları vardır.


Mengü YAZICIOĞLU

   1972 Ankara doğumlu olup evli ve 2 çocukludur. ODTÜ Matematik Öğretmenliği bölümünden mezun olduktan sonra, ODTÜ Bilim ve Teknoloji Politika Çalışmaları bölümünden yüksek lisans derecesini almıştır. 1990 yılından bugüne bilişim sektöründe faaliyet gösteren firmalarda çalışmakta olup 1997 yılında Devinim Yazılım'ın kurucu ortağı olmuştur. 1998-2008 yılları arasında ODTÜ Bilgi İşlem Merkezi'nde veritabanı yöneticisi ve kütüphane sistemleri sorumlusu olarak çalışmış ve 2008 yılında istifa edip yeniden Devinim Yazılım'a dönmüştür. Devinim Yazılım'da Açık/Özgür Yazılım projeleri ağırlıklı olmak üzere, 2014 yılından itibaren de Koha başta olmak üzere, Dspace, VuFind, Coral ERM, Moodle vb. açık özgür yazılım projelerinin Türkiye'de gelişmesine katkı vermeye çalışmaktadır.


Kamil ÇÖMLEKÇİ

   1987 yılında Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Kütüphanecilik Bölümü'nden mezun oldu. Aynı yıl içinde Bilkent Üniversitesinde çalışmaya başladı. 1987 - 1990 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Kütüphanesinde çeşitli görevlerde bulundu. 1990 - 1999 yılları arasında Kütüphane otomasyon Koordinatörü olarak BLISS Kütüphane Otomasyon Sisteminin oluşturulmasında görev aldı ve bu yazılımla bir çok üniversite ve kurum kütüphanesinin otomasyona geçmesinde danışmanlık yaptı. 1997 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde Kütüphane Otomasyon sistemleri ile ilgili incelemelerde bulundu. 1999 yılında Bilkent'ten ayrılarak TED Ankara Koleji'nde Kütüphane ve Bilgi Merkezi Koordinatörü olarak göreve başladı. 2000-2008 yılları arsında ÜNAK Yönetim Kurulu üyesi ve 2000 -2002 Türk Kütüphaneciler Derneği, Ankara Okul Kütüphanecileri Çalışma Grubu başkanı olarak çalışan Çömlekçi, 2010 yılında kurulan Okul Kütüphanecileri Derneği'nin kurucu üyesi ve projelerden sorumlu yönetim kurulu üyesidir. Bilgi teknolojilerinin kütüphanelerde kullanılması, Kütüphane otomasyon sistemleri, Bibliyografik veri formatları, Türkiye'de toplu katalog oluşturulması, web teknolojileri konularında bir çok sunumu bulunan Çömlekçi halen TED Ankara Koleji'nde Bilgi Teknolojileri Müdürü olarak görevine devam etmektedir.


 S. Onur ERDEM

   1977 Ankara doğumlu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi bölümü 2000 mezunu. 2001 yılından itibaren Süleyman Demirel Üniversitesi Bilgi Merkezi’nde görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

   Süleyman Demirel Üniversitesi Bilgi Merkezi’nde otomasyon ve multimedya birimi görevlerini sürdürmektedir. Bunların yanında dijital arşivleme, Koha kütüphane yönetim sistemi Türkçe tercümesi konularında da çalışmalar yapmaktadır.


Okan KOÇ

 

   2017 Yılı Haziran Ayından itibaren, Balıkesir Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nda Öğretim Görevlisi olarak görev yapmakta olup, aynı zamanda Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Ana Bilim Dalında Doktora Eğitimi Sürdürmektedir.


Muaz Ayhan IŞIK

   1979 Düzce Akçakoca doğumludur. İlk ve orta öğrenimini sırasıyla Malatya, Düzce, Afyonkarahisar ve Bolu'da, lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Bilgi Belge Yönetimi (Dokümantasyon ve Enformasyon) Bölümünde tamamlamıştır. Lisans eğitimi sırasında Bilkent Üniversitesi Referans Biriminde, yarı zamanlı ve daha sonra ise tam zamanlı olarak çalışmış, daha sonra Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne Kütüphaneci olarak atanmıştır. 2007 yılında TBMM Kütüphane Dokümantasyon ve Tercüme Müdürlüğünde kütüphaneci olarak çalışmaya başlamış, 2014 yılında TBMM Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanlığında Başkan Yardımcısı olarak atanmıştır.


Selma Alpay ASLAN

   Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi DTCF Kütüphanecilik Bölümü'nde, yüksek lisansını Galler Üniversitesi Kütüphanecilik ve Enformasyon Çalışmaları Bölümünde tamamlamıştır. Ayrıca Gazi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü mezunudur. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve British Council'da kütüphane hizmetleri alanında yöneticilik ve TBMM'de milletvekili danışmanlığının ardından çalışma yaşamını halen TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürü olarak sürdürmektedir.  Türk Kütüphaneciler Derneği Başkanlığı (1992-1993), ANKOS Yürütme Kurulu üyeliği (2007-2011) gibi çeşitli mesleki sorumluluklar yüklenmiştir. British Council'da çalıştığı yıllarda bilgi politikaları, bilgi toplumu ve  halk kütüphanelerinin bilgi toplumuna dönüşümde rolü gibi konuları araştırmışken son dönemlerde akademik kütüphanelerin gündeminde olan konulara yönelmiştir. Kitap bölümü, hakemli makale, bildiri türünden çeşitli yayınları ve  editörlüğünü yaptığı kitapları vardır.  Son çalışması Eylül 2017'de İstanbul'da gerçekleştirilen Uluslararası Bilgi ve Belge Yönetimi Alanında Bilgiye Erişim/Kataloglama Sorunları Sempozyumunda sunduğu "Çok Dilli Konu Erişimi Sağlamada Yaşanan Sorunlara Çözüm Arayışları" adlı bildiridir. 


Nazlı ÇETİN

 

   2013 yılında Dumlupınar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. 2014 yılından beri Devinim Yazılım bünyesinde Yazılım Mühendisi olarak görev almaktadır. İş hayatına KOHA geliştirmesinde görev alarak başlamış olup, KOHA nın eğitim ve danışmanlığını da üstlenmiştir. Farklı sistemlerden KOHA ya göç işlemleri sırasında eski kayıtlar üzerinde düzeltme işlemlerini yaparak KOHA ya aktarımını sağlayacak scriptler yazmıştır. Ayrıca farklı kurumların ihtiyaçları doğrultusunda KOHA ile entegre çalışacak modüller de yazmıştır.

 

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Gündüz Aktan Amfisi

Söğütözü Caddesi 43, Söğütözü, Ankara

Tel: 0 312 292 4033

E-mail: kohaferanstr@gmail.com

 

*Katılımcılar TOBB ETÜ servislerinden yararlanabileceklerdir. Ayrıntılar daha sonra açıklanacaktır.

 

 

Kohaferans 2018 Katılımcı Listesi

  Ad Soyad Kurum